CONARG REAL ESTATE

ORC Arges: J03/480/2006; CIF: RO18500530
Sediu Social : Negru Vodă 30, cam. 21, 110069 Piteşti, Argeş
Punct Lucru/ Birouri : Soseaua Nordului 24-26, Etaj 4, 014104 Sector 1, Bucureşti

CONARG REAL ESTATE

FURNIZARE ENERGIE
Telefon: 0372 903 928
Fax: 0371 613 279

E-mail: furnizare@conarg.ro

PRODUCTIE ENERGIE
Telefon: 0248 223 500/ 0745 100 200
Fax: 0248 210 082

E-mail: energy@conarg.ro

IMOBILIARE
Telefon/Fax : 021 311 01 04
Mobil : 0770 417 027

E-mail: officere@conarg.ro